Ågrenskas familjevistelse, dokumentation

Under vecka 8 arrangerades familjevistelse för ett dussin familjer på Ågrenska utanför Göteborg. Under vistelsen träffades föräldrar, barn med Beckwith-Wiedemanns syndrom och syskon för att lyssna på föreläsare, utbyta erfarenhet och träffa andra i liknande situation.

Ågrenska anordnar ett flertal familjevistelser för olika sällsynta diagnoser varje år. Detta märks tydligt i hur man blir mottagen, vilka föreläsare man lyckas locka, personalens engagemang osv osv. Det är helt enkelt ett fantastiskt arrangemang.

Familjevistelsen dokumenteras av Ågrenskas personal, i det här fallet redaktör Pia Vingros. Dokumentationen finns tillgänglig på Ågrenskas webbsida, www.agrenska.se, under rubriken Dokumentationer.

Direktlänk: Beckwith-Wiedemanns syndrom, familjevistelse