BWS awareness

bws_awareness

En påminnelse till er alla, bär gult idag för att uppmärksamma Beckwith-Wiedemann Syndrom.

Med vänliga hälsningar, Theresa Lindahl