Sällsynta diagnosers dag 2017

Idag den 28 Februari är det dagen för sällsynta diagnoser.
Denna dagen handlar om att lyfta fram och sprida information om sällsynta diagnoser. Vi i BWS föreningen kan tillsammans sprida medvetenhet och information om Beckwith-Wiedemanns syndrom och dess relaterade tillstånd.

Tillsammans är vi starka!

På socialstyrelsens hemsida hittar du en del bra information om BWS:
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/beckwith-wiedemannssyndrom

På sällsynta diagnosers hemsida kan du läsa mer och även stödja deras arbete:
http://www.sallsyntadiagnoser.se/

Ha en fortsatt trevlig sällsyntas dag.