Kontakt/stödmedlem

Som medlem i BWS Sverige kommer du i kontakt med andra familjer där någon har Beckwith-Wiedemanns syndrom. Vi anordnar familjeträffar någon gång per år där vi träffas och umgås. Ibland bjuder vi in någon läkare, logoped eller tandläkare som har erfarenhet och kunskap om BWS.

Om du vill bli medlem i BWS Sverige vänligen mejla bwssverige@gmail.com. Medlemsskapet kostar 300 kronor per familj och år. Pengarna sätts in på plusgiro-konto 1197952-3 märk betalningen med huvudmedlemmens fullständiga namn. Som medlem lämnar du namn och personuppgifter om den person som har Beckwith-Wiedemanns syndrom. Dessa uppgifter sparas även i vårt riksförbund, Sällsynta diagnosers register.

Att bli stödmedlem kostar 200 kronor/år och pengarna sätts in på PlusGiro-konto 1197952-3, vänliga märk betalningen med stödmedlem och namn.