Ny webbsida

Vid BWS Sveriges årsmöte 3:e oktober 2010 beslutades att en ny webbsida skulle skapas åt föreningen. Syftet med webbsidan är att sprida information om Beckwith-Wiedemanns syndrom och att bättre kunna nå ut till nya och befintliga medlemmar.